b53100-464.1_1

Pantherella, Egyptian Cotton Turnmill Argyle